A'RION advocaten
 

INVORDERINGEN

 

Hebt U een klant die niet wil betalen? Wij staan U met raad en daad bij, en manen in eerste instantie de schuldenaar aan.

Wanneer men blijft weigeren om over te gaan tot betaling, starten wij voor U een CROS-procedure of een gerechtelijke procedure op.

De CROS-procedure is een administratieve procedure die gevoerd wordt zonder tussenkomst van een rechter. Het heeft hetzelfde doel als een gerechtelijke procedure, met name de schuldenaar ertoe aan te zetten om zijn openstaande schulden zo snel mogelijk te vereffenen.

In beide procedures volgen wij Uw dossier nauwgezet op, en wordt U telkens op de hoogte gebracht van iedere evolutie terzake.

Voor deze geschillen kan u terecht bij:

 

De website van A'rion Advocaten maakt gebruik van cookies.   
Meer info     AKKOORD